WOTKE - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WOTKE Karl


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
01-06-1912
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Pressburg
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
5 Klassen der Volksschule [5 klas szkoły powszechnej]; Höhere Schule [szkoła średnia]: Abitur [matura]; 12 Semester der Hochschule [12 semestrów szkoły wyższej]; Staatsexamen [egzamin państwowy]; Doktorexamen [egzamin doktorski]
Zawód / Beruf / Occupation:
Medizin Doktor [doktor medycyny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 1931
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 1933; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Rottenführer [kapral]: 05.1933; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 04.1940
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
306477
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.10.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 01.10.1940 - 20.04.1942; SS-Obersturmführer [porucznik]: 20.04.1942 - 09.11.1943; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 09.11.1943 - [12.02.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hitlerjugend (HJ) [Hitlerjugend]: 1929 - 1931; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 1931 - 1933

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]: 1941; Goldene HJ-Ehrenzeichen genannt auch: Goldenes Ehrenzeichen der Hitlerjugend [Złota Odznaka Hitlerjugend]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry