CLAUSSEN alias CLAUSEN - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

CLAUSSEN alias CLAUSEN Wilhelm Edmund


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
16-12-1915
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Hamburg-Altona
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Arbeiter/Angestellten-Beamte [robotnik/urzędnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.04.1934; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 8. SS-Standarte [8. Chorągiew SS]; 3. SS-Standarte/6. Sturm [3. Chorągiew SS/6. kompania]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 16.05.1936; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 09.11.1937; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.09.1939; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.01.1944 - [27.05.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hitlerjugend (HJ) [Hitlerjugend]: 16.10.1929 - 16.12.1930; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 16.12.1930 - 01.04.1934

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry