HARTJENSTEIN - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

HARTJENSTEIN Friedrich alias Fritz


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
03-07-1905
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Peine
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Höhere Schule [szkoła średnia]
Zawód / Beruf / Occupation:
Landarbeiter [robotnik rolny]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
327350
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 05.01.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 30.01.1939; SS-Obersturmführer [porucznik]: 01.05.1939; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 01.03.1940; SS-Sturmbannführer [major]: 09.11.1941; SS-Obersturmbannführer [podpułkownik]: 09.11.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Reichswehr/Wehrmacht: 15.12.1926 - 14.12.1938; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Kavallerie-Regiment 4 [4. Pułk Kawalerii]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]: 1940; Eisernes Kreuz I. Klasse [Krzyż Żelazny I klasy]: 1941; Medaille „Winterschlacht im Osten 1941-1942” [Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941-1942]; Demjanskschild [Tarcza Demiańsk]: 1943; Deutsches Reichssportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa Rzeszy Niemieckiej]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry