GENUR - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

GENUR Arpad


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
07-07-1909
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Oberlimbach
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Brak danych / No data / keine Daten
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
5 Klassen der Volksschule [5 klas szkoły powszechnej]; 7 Klassen der Höheren Schule [7 klas szkoły średniej]: Abitur [matura]
Zawód / Beruf / Occupation:
Ingenieur [inżynier]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1938 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 6353976
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.07.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
490153
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 21.04.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [09.10.1942 - 15.12.1942]; SS-Unterscharführer [plutonowy]: [01.02.1943 - 22.04.1943]; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 21.06.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry