POLENZ - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

POLENZ Walter


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
18-12-1906
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Marienwerder
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Maschinenbauer [monter maszyn]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.10.1930 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 32670
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.04.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 100. SS-Standarte [100. Chorągiew SS]/Reichenberg: [20.04.1939]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 20.04.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
85132
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.10.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 01.03.1940 - 30.01.1941; SS-Obersturmführer [porucznik]: 30.01.1941 - 20.04.1943; SS-Hauptsturmführer [kapitan]: 20.04.1943
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Medaille „Winterschlacht im Osten 1941-1942” [Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941-1942]; Demjanskschild [Tarcza Demiańsk]: 30.12.1943; Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern [Wojenny Krzyż Zasługi II klasy z Mieczami]: 30.01.1944; SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 auch: Ostmark-Medaille oder Anschluss-Medaille [Medal Pamiątkowy 13 marca 1938]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]; SS-Ehrenring genannt auch: SS-Totenkopfring [Pierścień Honorowy SS]: 21.12.1943

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry