2. Wyrok Sądu Najwyższego na sesji wyjazdowej w Krakowie, sygn. Kr K 826/48 z dnia 27.08.1948r. [Urteil des Obersten Gerichts, Sitzung außerhalb des Gerichtssitzes in Kraków, Az.: Kr K 826/48 vom 27.08.1948.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry