1. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. VII K 934/47 z dnia 05.04.1948r. [Urteil des Bezirksgerichts in Kraków, Az.: VII K 934/47 vom 05.04.1948.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry