1. Wyrok Najwyższego Trybunału Narodowego w Krakowie, sygn. NTN 5/47 z dnia 22.12.1947r. [Urteil des Obersten Nationalen Tribunals in Kraków, Az.: NTN 5/47 vom 22.12.1947.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry