WOLTER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WOLTER Fritz Karl


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
15-03-1909
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Stendal
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
9 Jahren der Mittelschule [9 lat szkoły średniej]; 5 Semester der Staatslehranstalt [5 semestrów państwowej szkoły oświatowej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Maurer/Hochbauingenieur [murarz/inżynier budownictwa nadziemnego]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1995339
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 14.03.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 21. SS-Standarte/III. Sturmbann [21. Chorągiew SS/III batalion]: 14.03.1933; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 23.09.1934; SS-Rottenführer [kapral]: 20.04.1935; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 09.11.1936
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
198420
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 24.04.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Reiter [kawalerzysta]; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.07.1941; SS-Untersturmführer-Fachführer [podporucznik-oficer specjalista]: 01.05.1942; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 10.08.1943; SS-Untersturmführer [podporucznik]: 30.01.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Lebensborn eingetragener Verein [Stowarzyszenie Zarejestrowane „Źródło życia”]

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]: 21.12.1938

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry