PALINSKY - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

PALINSKY Walter


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1914AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1914    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
17-08-1896
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Hoppenrade
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Gärtner [ogrodnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.05.1933
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 06.10.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: 06.10.1944
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka], militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Gefreiter [starszy szeregowy]: 1917
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 28.08.1939 - 01.08.1941 und [oraz] 04.09.1944 - 06.10.1944; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: in denen: [w tym]: Landesschützen-Artillerie-Bataillon 3 [3. batalion artylerii strzelców krajowych]; militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Obergefreiter [starszy szeregowy]: 01.02.1940; Unteroffizier [kapral]: 31.07.1941
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry