BAINGO - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

BAINGO Theodor


OAIPN w Krakowie/IPN Kr 502/1268/Teodor BaingoOAIPN w Krakowie/IPN Kr 502/1268/Teodor Baingo    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
04-11-1910
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Laurahütte
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Polen [obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Bergmann [górnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 09.11.1939
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 05.03.1940; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 01.10.1940 - 01.02.1943; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.02.1943 - [21.02.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
polnische Armee [Wojsko Polskie]: 05.04.1933 - 17.09.1934; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 11. Infanterie-Regiment [11. Pułk Piechoty]/Szczakowa
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry