ZAHRT - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ZAHRT Erwin Gerhard


AMS w Sztutowie/I-IE-1348 01/Erwin Gerhard ZahrtAMS w Sztutowie/I-IE-1348 01/Erwin Gerhard Zahrt    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
30-12-1905
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Kamke
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Polen [obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Lehrer [nauczyciel]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 111. SS-Standarte [111. Chorągiew SS]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
396243
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 05.07.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.08.1942; SS-Rottenführer [kapral]: 01.01.1943 - [11.12.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
polnische Armee [Wojsko Polskie]: 22.03.1928 - 22.06.1929
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry