FEYLER - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

FEYLER Albert


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
27-11-1896
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Moskau
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Sowjetunionstaatsangehöriger [obywatel ZSRR]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Bauingenieur [inżynier budowlany]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 05.06.1944; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.01.1945; SS-Rottenführer [kapral]: [16.02.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Die russische Armee [armia rosyjska]: 01.09.1915 - 10.1917
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
sowjetische Armee [armia sowiecka]: 12.07.1941 - 08.10.1941
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 08.10.1941 - 06.09.1942; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Kavallerie [Kawaleria]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Medaille „Winterschlacht im Osten 1941-1942” [Medal za Kampanię Zimową na Wschodzie 1941-1942]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry