6. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygn. K 191/49 z dnia 29.12.1949r. [Urteil des Berufungsgerichts in Kraków, Az.: K 191/49 vom 29.12.1949.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry