BAJERKE - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

BAJERKE Alfred


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1617AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1617    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
26-12-1902
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Litzmannstadt
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Polen [obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
8 Klassen der Volksschule [8 klas szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Strumpfwirker [pończosznik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
375408
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 02.03.1942; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: [12.1942]; SS-Rottenführer [kapral]: 01.04.1943 - 01.08.1943; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.08.1943 - [02.03.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Deutsche Arbeitsfront (DAF) [Niemiecki Front Pracy]: 1939

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 06.05.1941; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Dolmetscherschule [szkoła tłumaczy]/Posen [Poznań], Goslar und Oranienburg
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry