DETTERING alias DETERING - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DETTERING alias DETERING Karl


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
11-09-1907
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Lemgo
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
7 Klassen der Volksschule [7 klas szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Schneidermeister [mistrz krawiecki]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP [członek NSDAP] - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1462084
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.08.1932; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 72. SS-Standarte/III. Sturmbann [72. Chorągiew SS/III batalion]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Rottenführer [kapral]: [11.10.1935]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
108102
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 05.09.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy] - do: 21.04.1941; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 21.04.1941 - [23.04.1941]; SS-Unterscharführer [plutonowy]: [21.10.1943]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
SA-Sportabzeichen in Bronze [Brązowa Odznaka Sportowa SA]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry