1. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. VII K 446/48 z dnia 13.01.1949r. [Urteil des Bezirksgerichts in Kraków, Az.: VII K 446/48 vom 13.01.1949.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry