ILITSCH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ILITSCH Nikolaus


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1804AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1804    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
02-07-1911
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Hrtkovci
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Kroatien [obywatel Królestwa Jugosławii pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
4 Klassen der Volksschule [4 klasy szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Landwirt/Arbeiter [rolnik/robotnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 19.10.1942; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [25.02.1944]; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.05.1944 - [05.04.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry