DESCH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

DESCH Johann


Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
23-12-1885
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Worms
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Lohnbuchhalter [księgowy płac]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 01.01.1928 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 73495
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 15.07.1931; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 33. SS-Standarte [33. Chorągiew SS]: [13.09.1936] - 01.01.1939; SS-Oberabschnitt Rhein/SS-Stammabteilung [Nadokręg SS Ren/batalion kadrowy SS]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 13.09.1936; SS-Obersturmführer [porucznik]: 09.11.1942
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
14000
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 31.07.1941; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Untersturmführer [podporucznik]: 01.08.1941; SS-Obersturmführer [porucznik]: 30.01.1943
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund [Niemiecki Nacjonalistyczny Związek Ochrony i Obrony Granic]: 1920 - 1921

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Altes Heer [armia niemiecka]: 26.08.1914 - 21.12.1918; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: Feldluftschiffer-Abteilung 3 [3. Oddział Obserwacji Balonowej]; Kavallerie-Schützen-Korps 45 [45. Korpus Strzelców Konnych]
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Eisernes Kreuz II. Klasse [Krzyż Żelazny II klasy]: 1914-1918; Eisernes Kreuz I. Klasse [Krzyż Żelazny I klasy]: 1914-1918; Friedrich-August-Kreuz [Krzyż Fryderyka Augusta]; Ehrenkreuz des Weltkrieges genannt auch: Ehrenkreuz für Frontkämpfer oder Frontkämpferehrenkreuz [Krzyż Honorowy za wojnę 1914-1918]; Goldenes Parteiabzeichen genannt auch: Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP [Złota odznaka NSDAP]; SS-Ehrenabzeichen [Odznaka honorowa SS]; Julleuchter [świecznik Julowy (Jul lub Jule - nordyckie święto przesilenia zimowego)]; SS-Dienstauszeichnung nach 12-jähriger Dienstleistung die 2. Stufe [Odznaka za 12-letnią służbę w SS II klasy]

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry