GÜSGEN alias GUESGEN alias GÜSSGEN - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

GÜSGEN alias GUESGEN alias GÜSSGEN Franz Maria Agathon Anton


AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1762AMA-B w Oświęcimiu/Negatyw nr-1762    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
10-01-1907
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Trier
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Hochschule [szkoła wyższa]
Zawód / Beruf / Occupation:
Angestellte [urzędnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 14.03.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 2. SS-Standarte/V. Sturmbann/2. Sturm [2. Chorągiew SS/V batalion/2. kompania]: 01.08.1933 - 01.02.1934; 2. SS-Standarte/II. Sturmbann [2. Chorągiew SS/II batalion]: 15.04.1934 - 05.11.1935; 68. SS-Standarte/3. Sturm [68. Chorągiew SS/3. kompania]: [17.10.1938]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Unterscharführer [plutonowy]: [17.10.1938]; SS-Oberscharführer [sierżant]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
101722
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.10.1938; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.05.1939
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

do góry