HAACK - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

HAACK Reinhold Karl Richard


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
20-02-1909
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Neuhaus
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]; Gärtnerfachschule [ogrodnicza szkoła zawodowa]
Zawód / Beruf / Occupation:
Gärtner [ogrodnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 01.11.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 22. SS-Standarte/8. Sturm [22. Chorągiew SS/8. kompania]: [22.01.1936 - 01.02.1937]; 74. SS-Standarte/6. Sturm [74. Chorągiew SS/6. kompania]: [01.04.1937 - 30.06.1939]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Schütze [szeregowy]: [22.01.1936]; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: [01.02.1937 - 28.01.1939]; SS-Rottenführer [kapral]: [25.04.1939 - 30.06.1939]
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
179773
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: [05.07.1943]; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.02.1944 - [09.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry