ABE - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

ABE Arthur Walter


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
11-05-1915
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Blumenhagen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Brak danych / No data / keine Daten
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Volksschule [szkoła powszechna]
Zawód / Beruf / Occupation:
Tischler [stolarz]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 01.07.1939; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Scharführer [młodszy sierżant]: 01.02.1940 - 01.05.1944; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.05.1944 - [15.02.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Hitlerjugend (HJ) [Hitlerjugend]: 01.04.1929 - 01.04.1932; Sturmabteilungen der NSDAP (SA) [Oddziały Szturmowe NSDAP]: 01.04.1932 - 12.10.1934

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Reichswehr/Wehrmacht: 07.04.1934 - 12.10.1935; Dienst in militärischen Einheiten: [służba w jednostkach wojskowych]: 7. Infanterie-Regiment [7. Pułk Piechoty]/Flensburg; militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Gefreiter der Reserve [starszy szeregowy rezerwy]
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry