PALITZSCH - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

PALITZSCH Gerhard Max Arno


AMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Palitzsch GerhardtAMA-B w Oświęcimiu/Załoga KL Palitzsch Gerhardt    
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
17-06-1913
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Tharandt-Großopitz
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
2 Klassen der Volksschule [2 klasy szkoły powszechnej]; Bürgerschule [szkoła miejska]; Berufsschule [szkoła zawodowa]
Zawód / Beruf / Occupation:
Landwirt [rolnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 15.03.1933 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1965727
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 15.03.1933; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 46. SS-Standarte/III. Sturmbann/2. Sturm [46. Chorągiew SS/III batalion/2. kompania]: 15.03.1933
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
79466
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Aktiv [aktywny]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 07.02.1934; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Bewerber [kandydat SS]: 15.03.1933; SS-Schütze [szeregowy]: 04.08.1933; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 01.04.1935; SS-Rottenführer [kapral]: 01.09.1936; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.09.1937; SS-Scharführer [młodszy sierżant]: 01.09.1938; SS-Hauptscharführer [starszy sierżant]: 01.09.1941 - [24.08.1943]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry