Generalne Gubernatorstwo - Słownik -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Generalne Gubernatorstwo

(Generalgouvernement, GG) – Okupowane ziemie polskie, traktowane przez Niemców jak kolonia oraz rezerwuar taniej siły roboczej. Ustanowione formalnie 26 października 1939 r. Na czele GG stał generalny gubernator Hans Frank, który urzędował w Krakowie. W skład GG wchodziły dystrykty: lubelski, krakowski, radomski i warszawski, a po agresji Niemiec na ZSRR doszedł dystrykt galicyjski. GG było miejscem masowej eksterminacji ludności żydowskiej. Zob. Akcja „Reinhardt”.

do góry