2. Wyrok Sądu Najwyższego na sesji wyjazdowej w Krakowie, sygn. Kr K 698/48 z dnia 14.07.1948r. [Urteil des Obersten Gerichts, Sitzung außerhalb des Gerichtssitzes in Kraków, Az.: Kr K 698/48 vom 14.07.1948.] - Dokumenty -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


do góry