WOKITTEL - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WOKITTEL Max


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
30-03-1899
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Breslau
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Reichsdeutscher [obywatel III Rzeszy]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawód / Beruf / Occupation:
Schlosser/Kraftfahrer [ślusarz/kierowca]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Mitglied der NSDAP seit: [członek NSDAP od]: 12.07.1932 - die Partei-Nummer: [numer partyjny]: 1239227
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Mitglied der Allgemeinen SS seit: [członek Allgemeine SS od]: 04.08.1932; Dienst in Einheiten der Allgemeinen SS: [służba w jednostkach Powszechnej SS]: 16. SS-Standarte/1. Sturm [16. Chorągiew SS/1. kompania]; Dienstgrade: [stopnie służbowe]: SS-Schütze [szeregowy]: 08.06.1934; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: 30.01.1935; SS-Rottenführer [kapral]: 20.04.1935; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 08.09.1936
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
206180
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Rottenführer [kapral]: 01.05.1940 - 01.06.1941; SS-Unterscharführer [plutonowy]: 01.06.1941 - 01.09.1943; SS-Oberscharführer [sierżant]: 01.09.1943 - [22.11.1944]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Wehrmacht: 01.09.1939
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry