WOLF - Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja


Powrót do wyników

WOLF Josef


   
Data urodzenia / Geburtsdatum / Date of Birth:
27-03-1916
Miejsce urodzenia / Geburtsort / Place of Birth:
Neu-Slankamen
Obywatelstwo/narodowość / Staatsbürgerschaft/Nationalität / Nationality:
Volksdeutscher aus Kroatien [obywatel Królestwa Jugosławii pochodzenia niemieckiego]
Wykształcenie / Ausbildung / Education Background:
5 Klassen der Volksschule [5 klas szkoły powszechnej]
Zawód / Beruf / Occupation:
Bauer [rolnik]

Przynależność do NSDAP / Zugehörigkeit zur NSDAP / NSDAP Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Przynależność do Allgemeine SS / Zugehörigkeit zur Allgemeinen SS / Allgemeine SS Affiliation:
Brak danych / No data / keine Daten
Numer w organizacji SS / SS-Nummer / SS Membership Number:
Brak danych / No data / keine Daten
Zawodowa lub rezerwowa służba w SS / Der aktive oder reserve Dienst in SS / Professional, Voluntary Military Service in SS Units:
Reserve [rezerwowy]
Służba w / Dienst in den / Service in SS-Verfügungstruppen, Totenkopfverbände, Waffen-SS:
Mitglied der Bewaffneten Verbände der SS seit: [Członkostwo w jednostkach zbrojnych SS od]: 19.10.1942; SS militärische Ränge: [stopnie wojskowe SS]: SS-Schütze [szeregowy]: 19.10.1942 - [22.02.1943]; SS-Sturmmann [starszy szeregowy]: [15.02.1945 - 23.02.1945]
Przynależność do innych organizacji / Zugehörigkeit zu anderen Organisationen / Affiliation to other organisations:
Brak danych / No data / keine Daten

Służba w wojsku do 1920 / Militärdienst bis 1920 / Military service till 1920:
Brak danych / No data / keine Daten
Służba w armiach innych państw / Militärdienst in fremden Armeen / Military service in other countries:
jugoslawische Armee [armia jugosłowiańska]: 03.04.1937 - 29.10.1938, militärische Ränge: [stopnie wojskowe]: Corporal [kapral]; kroatische Armee [armia chorwacka]: 16.04.1942 - 16.08.1942
Służba w Reichswerze, Wehrmachcie / Militärdienst in Reichswehr, Wehrmacht / Military service in Reichswehr, Wehrmacht:
Brak danych / No data / keine Daten
Ordery odznaczenia i medale / Orden, Ehrenzeichen und Medaillen / Awarded decorations, distinctions, medals:
Brak danych / No data / keine Daten

Dokumenty wymiaru sprawiedliwości / Urkunden der Justizbehörden / Judicial Documents:
    do góry